• Ümit, 2528. Sk. No:8, 06810 Yenimahalle/Ankara
  • Yenibosna Merkez Mah. 29.Ekim Cad. No : 3 / 74 İstanbul Vizyon Park 1. Plaza Bahçelievler / İSTANBUL
  • Topçu Asım Mahallesi 3519. Sokak No:3/B Yunusemre/MANİSA
  • Üçevlermah. Burçak (220) sok. No:4 (7 nolu bb) Nilüfer/BURSA
  • 0 (312) 468 72 36
  • 0212 327 15 45
  • 0236 231 85 25
  • 0224 441 55 45
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ OSGB

Hizmetlerimiz

OSGB

Söz1 İş Sağlığı ve Güvenliği olarak 3 ilde bulunan (Ankara, İstanbul, Manisa) şubelerimiz ile toplam 17 ilde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmeti vermekteyiz. Bu çerçevede konusunda uzman ve geniş kadrosuyla başta inşaat, maden, enerji üretimi,  demir çelik, imalat, gıda gibi pek çok sektörde olmak üzere güncel mevzuatın getirdikleri ile uluslararası geçerliliğe haiz İSG Uygulamaları çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ NELERİ KAPSAMAKTADIR ?

30.06.2012 tarihinde çıkarılan ve 1 Ocak 2013 de uygulamaya alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerlerinde tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda;

- İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması,

- Çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılması ve öneriler sunulması,

- Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile sağlık birimi tarafından periyodik gözetimler yapılması,

- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda plan yapılması ve işverenin onayına sunulması,

- Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu ve çalışma sonuçlarının kayıt altında tutulmasını sağlamak,

- Risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlamak

- Acil durum eylem planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların koordinasyonunun sağlanması

Uzun yıllar boyunca edindiğimiz deneyimlerimiz ile işletmenizi de başarı öykülerimiz içerisinde görmeyi arzu ediyoruz.
 
 
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Güvenliği Uzmanı; İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta, (B) ve (A) sınıfı belgeye sahip olanlar bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nasıl Alınır?

– A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği  uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir.

– B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.

– C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara  Bakanlıkça verilir.

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri Nedir?

– Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

– Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika

– Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı  görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 250 işçi için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

– Rehberlik ve danışmanlık

– Risk değerlendirmesi

– Çalışma ortamı gözetimi

– Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

– İlgili birimlerle işbirliği

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, ifade eder.

İşyeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde verilir.

İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri Nedir?

– Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika

– Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

– Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 2000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına  uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İşyeri Hekimin Görevleri Nelerdir?

– Rehberlik

– Risk değerlendirmesi

– Sağlık gözetimi

– Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

– İlgili birimlerle işbirliği

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.

Kimler Diğer Sağlık Personeli Olabilir?

– Hemşire / Sağlık Memuru

– Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri

– Acil Tıp Teknisyeni

– Çevre Sağlık Teknisyeni

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Nasıl Alınır?

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda

– Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

– İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

– Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri Nedir?

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda işyerlerinde;

– 10 ile 49arası çalışanda çalışan başına ayda en az 10 dakika

– 50 ile 249arası çalışanda çalışan başına ayda en az 15 dakika

– 250 ve üzeri çalışanda çalışan başına ayda en az 20 dakika

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

– İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

– Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

– Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

– İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

– Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

– İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

– İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

– İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 
 
 
EĞİTİM

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerek İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesince işveren sorumlulukları arasında yer alması, gerek çalışanların bilgilendirilmesi ve gelişen teknolojiler ışığında çalışma alanında karşılaşabilecekleri tehlikeler ve alınması gerekli önlemlerin çalışan davranışına dönüştürülmesinde büyük önem taşıması bizlerin de bu bilinç ile daha interaktif ve katılımcı bir eğitim içeriği ile bu hizmetleri vermemiz için yol gösterici olmuştur. Bu kapsamda aşağıda belirtilen eğitimleri uzman kadromuz ve çözüm ortaklarımız ile siz değerli paydaşlarımıza ulaştırıyoruz.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Yüksekte çalışma Eğitimleri
 • Yangın-Arama-Kurtarma Eğitimleri
 • Çevre Eğitimleri
 • Endüstriyel Hijyen Eğitimleri
 • Acil Durumlara Hazırlık Ve Tatbikat eğitimleri
 
MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

Ortam Ölçümleri

Çalışanların ortamdaki zararlı etmenlerden korunabilmesi için öncelikle proses gereği maruz kaldıkları kirleticilerin, kimyasalların, fiziki risk etmenlerinin belirlenmesi ve bu zararlı etmenlerin gerek çalışana gerekse prosese ne denli zarar verdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bu tehlikelerin belirlenmesi için hem ortam ölçümlerinin hem de kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Söz1 OSGB olarak işletmenizin ortam ölçümlerini güçlü çözüm ortaklarımızla birlikte yaparak raporluyoruz ve kayıpların önlenmesi için oluşturulan rapor çerçevesinde alınacak aksiyonlar konusunda önerilerimizi sunuyoruz.

Yönetim Sistem Danışmanlığı

Küresel ekonomide dış pazara açılmanın ve yapılan üretimin dünya standartlarında yapılarak tüm süreçlerin etkin şekilde kontrol edilip kayıt altına alındığını ve sürekli iyileşmenin ve mükemmeli aramanın işletme politikalarının temeli olduğunu gösterebilmek ve etkin yönetim sistemleri ile kayıpları minimize etmek sizin diğer rakiplerinizden her zaman birkaç adım önde olmanızı sağlamaktadır. Bu çerçevede;

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgelendirme danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Proje Danışmanlığı

Mevcut Durum Değerlendirmesi

Alınmış bir projenin ilk aşamasında ya da bir işletmenin mevcut durumunda çıkartılan bir analizdir. Bu analiz işletmenin sadece bir bölümünü kapsayabileceği gibi talebiniz doğrultusunda tüm bölümlerini de kapsayabilmektedir. Ayrıca sizlerin talepleriniz doğrultusunda istediğiniz özel bir konuda (iş sağlığı ve güvenliği, acil durum, yangın, çevre, yasal mevzuata uygunluk vb.) ya da tüm konular açısından projenin / işletmenin analizi size özel format ile hazırlanır ve belirlenecek gün ve saatte görsel sunum ile tarafınıza sunulur.

İster tek departmanınız için isterse tüm bölümleriniz için İş sağlığı ve güvenliği, acil durum, yangın güvenliği, çevre güvenliği, yasal mevzuata uygunluk konularında ki mevcut durumunuzu görmek ister misiniz?
 
Hukuk Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sözleşme ve şartnamelerin revize edilmesi

İş hukuku hakkında eğitim verilmesi

İş kazaları sonrasında hukuk danışmanlığı hizmeti verilmesi

Firma ve projelere özel Hukuk Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında değerlendirme ve durum tespiti yapılması
 
SAĞLIK HİZMETLERİ

Çalışanların sağlık gözetimi işyeri hekiminin muayenesi ile birlikte yapıldığı gibi işyeri hekiminin sağlık takibini kolaylaştırmak ve İş Sağlığı mevzuatını da yerine getirmek için Sağlık tarama ve tetkiklerinin yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda işletmenizde çalışanların başka bir noktaya transfer edilerek iş kaybı yaşamanızı önleyebilmek için seyyar tarama araçlarımız ile çalışanlarınızın sağlık taramalarını gerçekleştiriyoruz.